'พฤกษา' ผนึก 'ปูนอินทรี' สร้างบ้านคาร์บอนต่ำเอาใจคนรักษ์โลก

'พฤกษา' ผนึก 'ปูนอินทรี' สร้างบ้านคาร์บอนต่ำเอาใจคนรักษ์โลก

พฤกษา จับมือ ปูนอินทรี ผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำสร้างบ้านคาร์บอนต่ำหลัง 6 ปี ใช้กรีนซีเมนต์พัฒนาโครงการบ้านมากกว่า 300 โครงการเทียบเท่าปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้น รับกระแสรักษ์โลก

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  พฤกษา มุ่งวางแนวทางพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ ESG (Environment, Social, Governance) โดยมีเป้าหมายร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยและระดับโลก

 

 

จากนโยบายความยั่งยืนที่บริษัทมุ่งขับเคลื่อนมาตลอด ทำให้บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ปูนอินทรี มาตั้งแต่ปี 2562 ได้มุ่งใช้ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ได้เริ่มดำเนินการในโครงการพฤกษาแนวราบ ทำให้ในปัจจุบันมีการใช้ ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow ในโครงการแนวราบ ประมาณ 327 โครงการ ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เกือบ 5 ล้านตัน เทียบเคียงกับการปลูกต้นไม้ทดแทนถึงกว่า 524,483 ต้น  

ภาพรวม บริษัทจึงเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ใช้คาร์บอนเคียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสีเขียวในการผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำในการสร้างบ้าน โดยนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการสำคัญในการทำลายชั้นบรรยากาศมาฉีดกักเก็บเข้าไปในขั้นตอนการผสมคอนกรีต จึงช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

อีกทั้งสามารถลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ลง 5% แต่คงประสิทธิภาพความแข็งแกร่งได้ตามมาตรฐาน โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ประกาศรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับ อินโน พรีคาสท์ โดยได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint Reduction (CFR) หรือฉลากลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นพรีคาสท์รายแรก รายเดียว ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้การรับรอง อีกทั้งยังมีวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ด้วยเช่นกันที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Product (CFP) 

“บ้านภายใต้แบรนด์พฤกษาเป็นบ้านคาร์บอนต่ำ ที่มีการก่อสร้างโครงการโดยเลือกใช้ปูนรักษ์โลกจากปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow และ ยังให้ความสำคัญกับ ดีไซน์บ้านที่ช่วยลดความร้อน มีการใช้นวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน อาทิ โซล่าเซลล์ ระบบระบายอากาศ นวัตกรรมกรองอากาศและลดพลังงาน รองรับ EV Charger และมีบริการจากแอปพลิเคชัน MyHaus ซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบบ้านอัจฉริยะที่ช่วยควบคุม IOT และความปลอดภัยในบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกบ้าน” 

ทั้งหมดสอดรับกับ วิสัยทัศน์ของบริษัท ในการมุ่งสู่ผู้นําในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต....อยู่ดี มีสุข” 

นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กับ ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Easy Flow เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท GU ตามมาตรฐาน มอก. 2594-2556 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไปมากกว่า 50 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหนึ่งตันซีเมนต์ จึงสามารถนำไปคำนวณเรตติ้งสำหรับการจัดอันดับอาคารสีเขียวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ