เศรษฐกิจซบ-ต้นทุนก่อสร้างพุ่ง ฉุดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกหดตัว

เศรษฐกิจซบ-ต้นทุนก่อสร้างพุ่ง ฉุดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกหดตัว

เอฟเฟกต์ !เศรษฐกิจซบ-ต้นทุนก่อสร้างพุ่ง ฉุดตลาดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกหดตัว หวั่นมาตรการกระตุ้นอสังหาฯภาครัฐในการลดหย่อนภาษี 1 หมื่นต่อ 1 ล้านไม่จูงใจคนปลูกบ้านกระทบตลาดครึ่งปีแรกซึมยาว

นิรัญ โพธิ์ศรี นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เผยว่า ความต้องการปลูกสร้างบ้านของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสแรก  ยังคงชะลอตัวตามที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งพบว่าปริมาณความต้องการปลูกสร้างบ้านลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้ายปีที่ผ่านมา ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลปริมาณความต้องการปลูกสร้างบ้านยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว 

 ทั้งนี้ประเมินว่าสาเหตุหลักเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ค่าก่อสร้างและราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งกดดันและกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ตลาดบ้านสร้างเองหดตัวและผู้ประกอบการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น

"ช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ทำการสำรวจตลาดรับสร้างบ้านและราคาบ้านที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค พบว่าบ้านกลุ่มราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาทได้รับความนิยมสูงสุด หรือคิดเป็นสัดส่วน 55% รองลงมาเป็นบ้านกลุ่มราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วน 36% ส่วนบ้านในกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท พบว่าความต้องการลดลงโดยมีสัดส่วนเพียง 9% เท่านั้น "

เศรษฐกิจซบ-ต้นทุนก่อสร้างพุ่ง ฉุดรับสร้างบ้านไตรมาสแรกหดตัว

    สาเหตุสำคัญที่ทำให้บ้านกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาทได้รับความนิยมลดลง คาดว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้น รวมถึงราคาค่าก่อสร้างบ้านที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาปรับลดขนาดบ้านลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้

นิรัญ  กล่าวว่า ในส่วนของ 5 มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ สำหรับประชาชนผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท ต่อค่าก่อสร้าง 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาทนั้น  ถือได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้อง ได้รับอานิสงส์จากมาตรการนี้น้อยมาก เพราะเป็นที่รับรู้กันดีว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้ ไม่เข้าระบบภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat) ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เหลื่อมล้ำหรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบด้านต้นทุนภาษี 
       ขณะที่วัตถุประสงค์แท้จริงของรัฐบาลคือ ต้องการจูงใจประชาชนและดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง ดังนั้นมาตรการนี้จึงไม่จูงใจผู้บริโภคมากนัก หากเปรียบเทียบกับการเลือกว่าจ้างผู้ประกอบการที่ชักจูงด้วยการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยในมุมมองของสมาคมฯ เห็นว่าไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่จะบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่เข้าสู่ระบบภาษี มีแต่ตรวจสอบและจับผิดเรื่องความผิดพลาดเล็กน้อยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้น”

          สำหรับ แนวโน้มปริมาณบ้านสร้างเองในช่วงไตรมาส 2 นี้ ประเมินว่าความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคจะยังชะลอตัวต่อเนื่อง เป็นผลให้ตลาดรับสร้างบ้านโดยรวมครึ่งปีแรกมีแนวโน้มชะลอตัวตามกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลัก ๆ นอกจากเรื่องค่าก่อสร้างและราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว เรื่องของความไม่เชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

      นอกจากนี้ราคาทองคำที่ปรับสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลกับกำลังซื้อผู้บริโภคที่มีต่อภาคธุรกิจรับสร้างบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือกับกำลังซื้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควรจับตาเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ดังนั้นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านควรมีจุดขายที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา