แสนสิริ เดินหน้า 'ZERO DROPOUT' ปีที่ 3 สานพันธกิจลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

แสนสิริ เดินหน้า 'ZERO DROPOUT' ปีที่ 3 สานพันธกิจลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

'อภิชาติ จูตระกูล' ซีอีโอแสนสิริ ปลุกทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เดินหน้าโครงการ ZERO DROPOUT สู่ปีที่ 3 สานพันธกิจลดความเหลื่อมล้ำ-มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนต้องได้เรียน เพื่อเป็น Asset ที่มีคุณค่าไม่มีวันหมด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ผู้นำกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย กล่าวว่า  แสนสิริ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจสนับสนุน 'ลดความเหลื่อมล้ำ' พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ผ่านการดำเนินโครงการ ZERO DROPOUT 

"เด็กทุกคนจะต้องได้เรียน นับเป็นการสร้าง Asset ที่สำคัญและมีคุณค่าไม่มีวันหมดให้กับเด็กทุกๆ คน"

 

ทั้งนี้ แสนสิริ ได้สนับสนุนเงินทุน 100 ล้านบาท นำร่องโครงการ ZERO DROPOUTที่จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดต้นแบบ โดยตั้งเป้าหมายช่วยเด็กหลุดจากการศึกษาเป็นศูนย์ ภายในปี 2567 ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก

"ราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แต่มีความเหลื่อมล้ำในการศึกษาจากภูมิศาสตร์จังหวัดติดชายแดน ที่มีสภาพทั้งแบบชุมชนและเมือง ที่สำคัญแสนสิริไม่มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การขับเคลื่อนโครงการจึงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ดังกล่าว"

แสนสิริ เดินหน้า 'ZERO DROPOUT' ปีที่ 3 สานพันธกิจลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำหรับโครงการ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน เป็นแผนระยะยาว 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 – 2567  นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดราชบุรี เป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับประเทศ ช่วยเด็กหลุดจากการศึกษาเป็น "ศูนย์" ในปี 2567 ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสมัชชาการศึกษาราชบุรี ร่วมด้วยแสนสิริ ที่สนับสนุนเงินทุนในโครงการจำนวน 100 ล้านบาท

นายอภิชาติ กล่าวย้ำว่า การเดินหน้าการทำงานสู่ปีที่ 3 ในปี 2567 นั้นและมีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ สามารถลดจำนวนเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา รวมถึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วให้สามารถได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ ได้แล้วราว 10,000 คน จากทั้งหมด 10 อำเภอ

ล่าสุดคือโมเดลการศึกษา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ ซึ่งปัจจุบันเริ่มต้นแล้วใน 12 โรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมีแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อขยายไปทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดราชบุรี

"แสนสิริ อยากจุดประกายให้ทุกคนมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในการช่วยลงมือและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนราชบุรีโมเดล ให้เป็นจังหวัดต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาของประเทศ ผ่านความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม"