แสนสิริคว้าแชมป์สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66

แสนสิริคว้าแชมป์สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66

เทอร์ร่าบีเคเค ประกาศรางวัลThe Most Powerful Brand 2023 'แสนสิริ'คว้าสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66ครองใจGen Z และชนชั้นกลาง ขณะที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คว้ารางวัล Credence Award ในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อ ส่วนแมกโนเลียได้รับรางวัลSustainability Development Award

สุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า ผลสำรวจ  The Most Powerful Brand ของเทอร์ร่าบีเคเค  ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีพร้อมกับมีการประกาศผลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6 ของการจัดงานโดยความแข็งแกร่งของแบรนด์

มาจากการประเมินใน 4 มิติ คือ 1. แบรนด์แบรนด์ต้องมีคุณค่า (Meaningful) 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiate) 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค(Affinity) 4. แบรนด์ที่มีชื่อเสียง (Famous) เพื่อเป็นมาตรฐานการประเมินคุณค่าแบรนด์สินค้า  ในสายตาผู้บริโภค และประเมินความสำเร็จในการสร้างแบรนด์  การสำรวจครั้งนี้เพื่อค้นหาแบรนด์อสังหาณที่แข็งแกร่ง

 

โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่าง อายุ 18 ขึ้นไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้ที่สนใจข่าวสารอสังหาฯ หรือ วางแผนจะซื้อที่อยู่อาศัย จึงเป็นงานวิจัยที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอสังหาฯ

แสนสิริคว้าแชมป์สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66

โดยแบรนด์อสังหาฯ ที่ได้รับรางวัล Real Estate : The Most Powerful Brand 2023 ประจำปี 2566 ในปีนี้ คือ  "แสนสิริ"    ซึ่งเป็นการกลับมารับรางวัลอีกครั้งของแบรนด์แสนสิริ โดยมีความโดดเด่นในด้าน Brand Famous เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง, Dynamic เป็นแบรนด์ที่มีการปรับตัวตลอดเวลา, Trusted เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  เป็นอันดับ 1 ในเรื่องความเป็น “แบรนด์ผู้นำ” โดยเฉพาะ “บ้านเดี่ยว” และเป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และกลุ่มชนชั้นกลาง(Middle Income)
 

แสนสิริคว้าแชมป์สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66 ขณะที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คว้ารางวัล Credence Award  เนื่องจากลูกค้าให้การยอมรับในด้านคุณภาพ เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อ และเป็นแบรนด์ที่ครองอันดับ 1 ที่ลูกบ้านอยากแนะนำต่อมากที่สุด

แสนสิริคว้าแชมป์สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี66

ส่วน แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ได้รับรางวัล Sustainability Development Award in Real Estate 2023  เนื่องจาก เป็นแบรนด์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น Sustainability lifestyle  อาทิ พลังงานสะอาด, สร้างบ้านประหยัดพลังงาน, ลดการปล่อยคาร์บอน, เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,การออกแบบเพื่อคนพิการ/ผู้สูงอายุ

จนกลายเป็นอันดับ 1 ในของแบรนด์ผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Sustainable Development 

 

  และ เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับรางวัล Marvel Award บริษัทที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นเทียบเท่าแบรนด์ใหญ่ในตลาดและเป็นแบรนด์ที่มี Powerful Score เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มแบรนด์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์