4ทำเลต่างชาตินิยมในกทม. สุขุมวิท-อโศก-รัชดา-สีลม

4ทำเลต่างชาตินิยมในกทม. สุขุมวิท-อโศก-รัชดา-สีลม

ไนท์แฟรงค์ เผยดัชนีตัวเลขนักท่องเที่ยวและการลงทุนที่เข้ามาในประเทศส่งผลต่อตลาดอสังหาฯ ในประเทศไทย สังเกตได้จากตัวเลขการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติ โดย4 ทำเลต่างชาตินิยมในกทม. สุขุมวิท-อโศก-รัชดา-สีลม

นายณัฏฐา คหาปนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2559-2563 จำนวน 5 อันดับแรก พบว่า ประเทศจีนเข้ามาอันดับ 1 เฉลี่ยปีละ 10 ล้านคน รองลงมาเป็นมาเลเซีย,เกาหลี,ลาวและญี่ปุ่น  ส่วนในปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 5 อันดับแรก คือ มาเลเซีย,อินเดีย,ลาว,สิงคโปร์ และเวียดนาม


ส่วนประเทศที่เข้ามาลงทุนซื้อห้องชุดและถือครองกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ จีน จำนวน 27,735 หน่วย ,รัสเซีย จำนวน 2,467 หน่วย  และอเมริกา จำนวน 1,262 หน่วย

 " ดัชนีตัวเลขนักท่องเที่ยวและการลงทุนที่เข้ามาในประเทศส่งผลต่อตลาดอสังหาฯ ในประเทศไทย สังเกตได้จากตัวเลขการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา "

4ทำเลต่างชาตินิยมในกทม. สุขุมวิท-อโศก-รัชดา-สีลม

โดยชาวต่างชาติที่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯเป็นหลัก สามารถเป็น 4 ทำเลหลัก  ได้แก่  1.ทำเลสุขุมวิท พร้อมพงษ์ ทองหล่อ และเอกมัย จะเป็นชาวญี่ปุ่น ยุโรป อังกฤษ และอเมริกา นิยมอยู่อาศัยมากที่สุด  2.ทำเลนานา–อโศก จะเป็นย่านที่ชาวตะวันออกกลาง อยู่อาศัยมากที่สุด 3.ทำเลรัชดาภิเษก–ห้วยขวาง–พระราม9 จะเป็นย่านที่ชาวจีนและเกาหลี อยู่อาศัยมากที่สุดและ 4. ทำเลสีลม–สาทร จะเป็นย่านที่ชาวยุโรป ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ อยู่อาศัยมากที่สุด
 

4ทำเลต่างชาตินิยมในกทม. สุขุมวิท-อโศก-รัชดา-สีลม

สำหรับ 10 อันดับพื้นที่ห้องชุดที่ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศรายปีช่วงก่อนโควิด-19 จะเป็นพื้นที่กรุงเทพฯมากที่สุด รองลงมาเป็นชลบุรี,เชียงใหม่,ภูเก็ต,สมุทรปราการ,ประจวบคีรีขันธ์,นนทบุรี,ระยอง,ปทุมธานี และเชียงราย  

หลังวิกฤติโควิด-19 การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ยังคงเป็นกรุงเทพฯ รองลงมาเป็นชลบุรี,ภูเก็ต,สมุทรปราการ,เชียงใหม่,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,เพชรบุรี,ระยองและนนทบุรี สำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายหลักในการถือครองกรรมสิทธิ์ในประเทศไทยช่วงปี 2561-2565 คือ จีน รัสเซีย อเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมนี