ประชาสัมพันธ์

PFP ร่วมรณรงค์ให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบครบวงจร มีความมุ่งหวังและตั้งใจให้พนักงานทับหน้าและทีมผู้บริหาร ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

 

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบครบวงจร มีความมุ่งหวังและตั้งใจให้พนักงานทับหน้าและทีมผู้บริหาร ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างโดยเร็วที่สุด เพราะเราทราบดีว่าธุรกิจอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  โดยทางบริษัทฯ ได้จัดสรรควัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพิ่มความปลอดภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้บริโภค เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ทั้งนี้บริษัทฯ คำนึงถึงการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร