อ.ส.ค.จัดทัพเอเยนต์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

20 พฤศจิกายน 2563
268

จัดสัมมนาเสริมเขี้ยวเล็บทัพตัวแทนจำหน่าย  และทีมตลาดและกองขาย ทั้ง5สำนักงานทั่วประเทศรับศึกการแข่งขันอุตสาหกรรมนมรับปีวัว  

 

อ.ส.ค.เร่งจัดสัมมนาเสริมเขี้ยวเล็บทัพตัวแทนจำหน่าย  และทีมตลาดและกองขาย ทั้ง5สำนักงานทั่วประเทศรับศึกการแข่งขันอุตสาหกรรมนมรับปีวัว   เสิร์ฟกลยุทธ์การขายและการกระจายสินค้าหลักสูตรเข้มข้นเสริมทัพตลาดนมวัวแดงรับศึกปี 64

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่าอ.ส.ค. ได้มีการเสริมทัพกลยุทธ์ เน้นศักยภาพด้านการแข่งขันการตลาดของนมไทย-เดนมาร์คภายในประเทศ และเพิ่มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโคนมครบวงจรของ อ.ส.ค.ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนวิสาหกิจ 5ปี(2560 – 2564)  ที่วางเป้าหมายรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาทภายในปี 2564

ทั้งนี้   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ล่าสุดอ.ส.คได้จัดอบรมสัมมนาโครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ปี 2564   โดยมีวัตถุประสงค์4 ด้านคือ  1.เพื่อยกระดับการทำงานของเอเย่นต์ด้านการกระจายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย     2. เพื่อส่งเสริมการให้บริการและการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ แก่ร้านค้า 3. เพื่อส่งเสริมจริยาธรรมทางการค้า 4. เพื่อเก็บข้อมูลการขาย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ด้านนายสมพร  ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า     สำหรับการดำเนินงานโครงการ Smart Agents ; Talent Sellers นมไทย-เดนมาร์ค ในปีที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย มีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำการกระจายสินค้าได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 8 ราย และมีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 6 ราย สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563. มีตัวแทนจากเอเย่นต์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ราย และตลาดและการขาย ทุกสำนักงานภาค ใช้ระยะเวลา 2 วัน     โดยสาระสำคัญของการอบรมการตลาด ปี 2564 จะเน้นทบทวนความรู้ในการใช้ โปรแกรมสมาร์ทเอเย็นสำหรับผู้ใช้โปรแกรม. จากทุกสำนักงานภาค  โดยอ.ส.ค.ได้เชิญตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมด้วยเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขของการดำเนินงานใน 2564  

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคคลากรด้านการขายและการตลาดของอ.ส.ค.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนมและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    ในขณะที่สมาร์ทเอเย่นต์นมไทย-เดนมาร์คเองก็นับเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการเป็นแม่ทัพในการรักษาฐานการตลาดและบุกเบิกตลาดใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คสู่ตลาดที่ยั่งยืน  รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์คในตลาดนมพาณิชย์   

ทำให้มั่นใจว่าแม้ อ.ส.ค.จะประสบปัญหาจากภาวะวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ  แต่ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market  share) ของนมพร้อมดื่มตลาดในประเทศไว้ได้  เนื่องจากมีความแข็งแกร่งของ แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค (Thai-Denmark) และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (Agent) รวมไปถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับที่ได้จากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: