ซีแอนด์จี ฯ รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020

19 พฤศจิกายน 2563
145

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) Corporate Social Responsibility Department of Industrial Works: : CSR-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตเมืองซึ่งมีพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและสถาบันการศึกษาอยู่ล้อมรอบ รางวัลดังกล่าวผู้ประกอบการต้องผ่านมาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.การกำกับดูแลองค์กร 2.สิทธิมนุษยชน 3.การปฎิบัติด้านแรงงาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม 6.ประเด็นด้านผู้บริโภค 7.การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายการดำเนินงานมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยและระดับสากล

แชร์ข่าว :
Tags: