เครดิต สวิส แต่งตั้ง เอ็ดวิน ตัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่ง ประจำประเทศไทย

14 กรกฎาคม 2563
158

มร.เอ็ดวิน ตัน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่งประจำประเทศไทย ควบคู่ไปกับตำแหน่งปัจจุบันในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำไทย

มร.ตัน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดไทยซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจของเครดิต สวิส ในประเทศไทย ก่อนจะกลับมาร่วมงานกับเครดิต สวิส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มร.ตัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนและโซลูชั่นที่เอสซีบี จูเลียส แบร์ ซึ่งเขาได้วางรากฐานบริษัทร่วมทุนระหว่างเอสซีบีและจูเลียส แบร์ สำหรับตลาดประเทศไทยเอาไว้ ก่อนหน้านั้น มร. ตัน เคยทำงานร่วมกับเครดิต สวิส ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรวม 11 ปี และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับตลาดประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2555-2561)

 

มร. มาร์คัส สเลอร์ หัวหน้ากลุ่มการตลาดประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ส่วนธุรกิจไพรเวท แบงกิ้ง ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ ของ เครดิต สวิส กล่าวว่า “เครดิต สวิส ถือเป็นผู้นำธุรกิจบริหารความมั่งคั่งต่างชาติรายแรกที่เริ่มเปิดให้บริการธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 เรามีความยินดีที่ได้มร.เอ็ดวิน ตัน ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินระดับสากลมากมายและมีความรู้ความเข้าใจตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง มาร่วมขับเคลื่อนและบริหารจัดการธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

นายพรชัย ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยของเครดิต สวิส กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญที่มีการเติบโตของเครดิต สวิส นับตั้งแต่ที่เราเริ่มดำเนินธุรกิจและดูแลลูกค้านักลงทุนชาวไทยมาตั้งแต่ปี 2543 โดยให้บริการทางการเงินและการให้คำปรึกษาตั้งแต่ธุรกรรมด้านตลาดทุน การให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการการเงินที่มีโครงสร้างและการซื้อขายด้วยทีมบริหารความมั่งคั่งที่แข็งแกร่ง สามารถส่งมอบโซลูชั่นที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าชาวไทยในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลรวมถึงธุรกิจของพวกเขา เพื่อการกระจายสินทรัพย์และขยายธุรกิจต่อไป”   

แชร์ข่าว :
Tags: