ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม

10 กันยายน 2562
946

ไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดอบรมให้บุคลากรห้องพยาบาล

บริษัท ผลิต​ภัณฑ์สมุนไพรไทย​ จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการอบรมหลักสูตร  “ การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย ” แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 439 โรงเรียน ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiherbinfo.com/th Facebook : Herbalshopthailand  Line @ : Herbalshopthailand

แชร์ข่าว :
Tags: