ออสซี่ ออยล์ MOU หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ออสซี่ ออยล์ MOU หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ออสซี่ ออยล์ MOU หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อการระดมทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัท ออสซี่ ออยล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันชุมชน 30 สาขาทั่วประเทศ และสถานีน้ำมันอัตโนมัติกว่า 5,000 สาขา โดยนายสมโชค เดชะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บ. ออสซี่ ออยล์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ กับ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีนายพายุพัด มหาผล (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และนายชัยวัฒน์ ปิยะทัต (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทมหาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อให้ หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวแก่ บ.ออสซี่ ออยล์ ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และหาแนวทางในการระดมทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท