จัดงานสัมมนา “Transforming SMEs Toward 4.0”

16 สิงหาคม 2561
650

ธพว. จับมือ เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนา “Transforming SMEs Toward 4.0” มุ่งปฎิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+โดย บมจ.เออาร์ไอพี จัดงานสัมมนาเรื่อง “Transforming SMEs Toward 4.0: ปฎิวัติเอสเอ็มอีไทย
สู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” เปิดเวทีรวมพลกูรูและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เผยเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เป็นองค์ความรู้สำหรับเอสเอ็มอี
ได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ.เออาร์ไอพี เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหลักในการช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ อย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่เวทีโลก

ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ย่อมส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ความท้าทายเบื้องหน้า โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีทรัพยากรจำกัด เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าว ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเรื่อง “Transforming SMEs Toward 4.0: ปฎิวัติเอสเอ็มอีไทย สู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในครั้งนี้ขึ้น

โดยภายในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบมจ.เออาร์ไอพี เป็นประธานในการจัดงาน และนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นปาถกฐาพิเศษ หัวข้อ “Transforming SMEs Toward 4.0: ปฏิวัติเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี

นวัตกรรมใหม่และต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากโลกยุคดิจิทัลตลอดเวลา พร้อมด้วยการเปิดมุมมองใหม่ ในการสื่อสารเพื่อธุรกิจ เรื่อง “พลิกโลกการสื่อสาร SMEs ในยุคดิจิทัล” โดย บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “Innovation SMEs Transformation: สู่ความสำเร็จ ด้วยนวัตกรรม” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้บริหารจากธุรกิจหลากหลายสาขา อาทิ คุณอานันท์ สุขุมภาณุเมศร์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท โอเอฟ แวร์เฮาส์ จำกัด คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ


กรรมการบริหาร บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด และคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด มาร่วมกันถ่ายทอดเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาช่วยในด้านการตลาด พร้อมกับการนำความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้ในการทำธุรกิจยุคใหม่อีกด้วย
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข โทร. 02 – 642 – 3400 ต่อ 3300 อีเมล์: sunic@arip.co.th

 

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน

คุณปาริชาติ  สุวรรณ์ โทร. 081-668-9239 อีเมล์: paricharts@corepeak.com

คุณพิมพ์ลภัส ทวีวัฒนา โทร. 098-670-8100 อีเมล์: phimlapatt@corepeak.com

 

 

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: