"กรุงไทย" ผนึก "สจล." ผลักดัน "Innovative Hospital" เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

"กรุงไทย" ผนึก "สจล." ผลักดัน "Innovative Hospital" เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

การระบาดของโควิด-19 ยังรุนแรงและขยายวงกว้าง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน “ธนาคารกรุงไทย” ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเฉพาะด้าน “สุขภาพและการรักษาพยาบาล” จึงเร่งช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ ผ่านจุดบริการนอกโรงพยาบาล 25 จุด เพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมจัดทำ “Krungthai Care Box (Home Isolation Kit)” หรือ “กล่องพลังใจ” มอบให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน จำนวน 20,000 กล่อง ด้วยความมุ่งมั่น #เคียงข้างทุกพลังใจ #กรุงไทยเคียงข้างไทยเคียงข้างคุณ  

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) สร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” ผลักดันสู่ Innovative Hospital หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคน 

กรุงไทย

“Innovative Hospital” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19

จากความมุ่งมั่นของ 2 องค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาการระบาดของโควิด-19 และรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนา “นวัตกรรมทางการแพทย์” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ หรือ “New S-Curve” ที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลในอนาคต  
 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของ สจล. จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นหลัก 

ที่ผ่านมา ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 รองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) ทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่หลากหลาย ประกอบด้วย  

  1. ชุด PAPR ใช้สวมใส่แทนชุด PPE สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง
  2. หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฉายแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อ สามารถนำทางและหลบวิ่งกีดขวางอัตโนมัติ
  3. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ใช้ฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบโอโซน
  4. ตู้อบเชื้อความดันบวก (Positive Pressure Swab Test) สำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อ Covid-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย
  5. ตู้อบเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Swab Test) มีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในตู้ ป้องกันและควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอก
  6. รถตู้ตรวจเชื้อ (Mobile Swab Test) สะดวกต่อการเดินทางเข้าตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุก รองรับการตรวจได้ถึงวันละ 100 คน
  7. เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow สำหรับจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้ผู้ป่วยวิกฤต โดยมีราคาถูกกว่าการนำเข้า 3-4 เท่า
  8. เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน ใช้งานง่ายและขนาดเล็ก เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน
  9. เครื่องช่วยหายใจ (KNIN X) ควบคุมการใช้งานง่ายและรองรับหลายโหมดการทำงาน

โดยที่ผ่านมาส่งมอบนวัตกรรมไปแล้ว 1,133 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานรัฐ จำนวน 427 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด

กรุงไทย

 

Krungthai Digital Platform เพิ่มประสิทธิภาพบริการจัดการ รพ.

ธนาคารพัฒนาบริการทางการเงิน “Krungthai Digital Platform” โดยวางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital นำเครื่อง Self-Payment มาใช้ตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาล รับชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ QR Code Cross Bank บัตรเครดิต บัตรเดบิต เชื่อมต่อระบบ Health Information System เพื่อเช็กสิทธิและส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่างๆ บริการ Health Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีระบบ e-Donation เพื่อช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล 

“กรุงไทย”เดินหน้าเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนำกรอบการดำเนินงานเข้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ด้านการพัฒนาสุขภาพของของสิ่งมีชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพแล้ว ธนาคารยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน ครอบคลุม 5 Ecosystems หลัก คือ การบริการของภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน เพื่อยกระดับบริการของภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การชำระเงิน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน ระบบปิดและระบบเปิด โดยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้งาน เป็นเครื่องมือและกลไกหลักของภาครัฐส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ ไปสู่ประชาชน กลุ่มระบบขนส่ง มุ่งอำนวยความสะดวก เรื่องระบบการชำระเงินให้กับรถขนส่งมวลชน และกลุ่มสถาบันการศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการ Smart University พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ตามพันธกิจ กรุงไทย เคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน