'มูลนิธิมาดามแป้ง' มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ให้แก่ รพ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

'มูลนิธิมาดามแป้ง' มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ ให้แก่ รพ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

"มูลนิธิมาดามแป้ง" มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ หรือ Auto CPR ให้แก่โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

4 ตุลาคม 2566 นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ หรือ Auto CPR รุ่น AutoPulse มูลค่า 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ, ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 14 อาคารเมืองไทยภัทร กรุงเทพฯ