JR คว้างาน กฟผ. 743.70 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่ง 10,521 ล้านบาท

JR คว้างาน กฟผ. 743.70 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่ง 10,521 ล้านบาท

JR จับมือพันธมิตร ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ คว้างาน กฟผ. มูลค่า 743.70 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่งกระฉูด 10,521 ล้านบาท ดันรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 15-20% เติบโตก้าวกระโดดทำนิวไฮอีก 3-5 ปีข้างหน้า

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงจ้างในสัญญาร่วมกับบริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อ 15 กันยายน 2566 โครงการ Supply and Construction of 230/115 KV Bhumibol substation (GIS) and Improvement of 230 KV Bhumibol Dam Power Plant Switchyard and 230 KV Tak 2 Substation มูลค่าโครงการ 743,707,521.67 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 26 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นกว่า 10,521 ล้านบาท และสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานโดยรวมในปีนี้โตตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ รายได้เพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และผลักดันธุรกิจใน 3-5 ปี ข้างหน้าเติบโตแบบก้าวกระโดด

"งานใหม่ที่ได้รับจาก กฟผ. สนับสนุนให้ผลงานของ JR เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ปีนี้เราคาดว่าผลประกอบการโดยรวมจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือ รายได้จะเพิ่มขึ้น 15-20% จากปีก่อน และจะทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดใน 3-5 ปีข้างหน้าแตะระดับนิวไฮอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า วางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด" นายจรัญ กล่าว

นายจรัญ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ในงานธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า งานวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับงานวางระบบไฟฟ้า งาน E&I ในส่วนของงานในอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงมีแผนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV ร่วมกับพันธมิตรมากขึ้น พร้อมกับบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน