กฟผ. จับมือ 67 ผู้ประกอบการ ลงนามติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

กฟผ. จับมือ 67 ผู้ประกอบการ ลงนามติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการจำนวน 67 ราย ใน 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20 กันยายน 2566 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับผู้ประกอบการจำนวน 67 ราย ใน 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟถนน LED หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อพัฒนาและยกระดับอุปกรณ์สู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูง ช่วยลดค่าไฟฟ้า และตอบสนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในพิธีเปิดงานครบรอบ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กฟผ. จับมือ 67 ผู้ประกอบการ ลงนามติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5