ถอดรหัสพัฒนา 'คน' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม 'รับมือ' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ถอดรหัสพัฒนา 'คน' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม 'รับมือ' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเซ็นทรัล ยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ที่เป็นหัวใจขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

26 เม.ย. 66 ถ้าเปรียบองค์กรเป็นตึกหลังใหญ่ "พนักงาน" คือเสาที่คอยค้ำจุนตึกหลังนี้ นี่คือคำสอนส่วนหนึ่งของ "สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์" ผู้ก่อตั้งห้างเซ็นทรัลที่ถ่ายทอดแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังคงยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เป็นหัวใจขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มเซ็นทรัลในการเจียระไนและรักษาคนเก่งขององค์กร ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

นายปาสคาล บิโยด์ Chief People Officer กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่มีกว่า 1 แสนคน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าและสามารถพัฒนาทักษะได้ เราจึงใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ โอกาสในสายงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร “I·CARE” ประกอบด้วย Innovation - สร้างสรรค์สิ่งใหม่, Customer - ใส่ใจลูกค้า, Alliance - ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ, Relationship - จิตผูกพันพึ่งพา และ Ethic - มุ่งรักษาจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นำพาองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในโลกยุคดิสรัปชัน

ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการส่งเสริมบุคลากรคือ การจัดอบรมผ่านโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานทุกตำแหน่งงาน ทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ กลุ่มเซ็นทรัล มีหน่วยงาน Talent Development หรือทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล คอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่านอกจากการลงทุนในธุรกิจแล้ว การลงทุนด้านการเรียนรู้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน สิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรให้ก้าวทันเทรนด์ พร้อมรับมือกับความท้าทายท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรที่แข็งแกร่งและมั่นคง

สำหรับตัวอย่างไฮไลต์โครงการฝึกอบรมของกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ

1. People Manager Program โปรแกรมการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ให้สร้างความสำเร็จผ่านทีมงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จะมีทั้ง e-learning และเวิร์กช็อป รวมถึงการจัด People Manager Talk เพื่อเป็นการเรียนรู้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทีมระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรกับผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัล

2. Management Development Program โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับระดับผู้จัดการให้เป็นผู้นำทีมหรือหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันลูกทีมให้เกิดศักยภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งโปรแกรมนี้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้แบบ Project-base action learning ด้วยการลงมือทำ คิดค้นไอเดียใหม่ๆ ให้ธุรกิจ และต่อยอดนำมาใช้จริงในปัจจุบัน

3. Executive Program โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับทีมผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมใหม่ล่าสุดอย่าง EDP - Executive Development Program ซึ่งเป็น ครั้งแรกของการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งจากไทย เวียดนาม และยุโรป ภายใต้ธีมการเรียนรู้ "Becoming Future-Ready Organization" เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต โดย กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ IMD (International Institute for Management Development) ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ด้านธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีประสบการณ์ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยมีรูปแบบการอบรมเกิดขึ้นภายใต้ 3 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 

  1. Business Transformation การเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จะมาถึง ด้วยการเรียนรู้แนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น หัวข้อ Using AI and Data Analytics For Driving Digital Transformation การใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
  2. Ambidextrous Leadership การเรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำ ที่ให้ความสำคัญกับ 2 ส่วน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับไปพร้อมกัน คือ exploration กล้าคิดนอกกรอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีด้าน exploitation ที่เน้นให้เกิดการปรับปรุงและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. Talent Nurturing การเตรียมพร้อมด้านคนเพื่อหาสร้าง พัฒนาและรักษาคนเก่ง (Talent) ขององค์กร และผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไป เช่น หัวข้อ Becoming an Architect of Change การเป็นผู้สรรค์สร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการค้นหาคนเก่งหรือ Talent ขององค์กร เรามีแนวทางในการให้โอกาส Talent จากภายในองค์กรเป็นสำคัญ โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติด้วยการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้เมื่อองค์กรได้ Talent ที่เหมาะสมแล้วจะได้รับการดูแลผ่านระบบที่เรียกว่า ICDP (Individual Career and Development Plans) เพื่อวางแผนวิเคราะห์ตนเอง และตั้งเป้าหมายการเติบโตในสายงานรวมถึงทักษะที่ต้องการพัฒนา เพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ Talent Development นำมาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการพัฒนาเรียนรู้และให้โอกาสในการเติบโตทางอาชีพไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมคนเก่งที่มีความสามารถให้ก้าวทันต่อเมกะเทรนด์โลก เพื่อร่วมกันทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่โลกยุคใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ถอดรหัสพัฒนา \'คน\' ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม \'รับมือ\' โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง