"บิทคับ" ผนึก "จุฬาฯ" เปิดหลักสูตร NFT เพิ่มศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

"บิทคับ" ผนึก "จุฬาฯ" เปิดหลักสูตร NFT เพิ่มศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT - A New Approach to Marketing Strategy ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

วันที่ 10 มกราคม 2566 บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือ บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT - A New Approach to Marketing Strategy ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลดิสรัปชัน ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ CU Neuron สำหรับนิสิต บุคลากร จุฬาฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 5,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม  2566

สำหรับหลักสูตร NFT - A New Approach to Marketing Strategy เป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาเรียนประมาณ 1.30 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 5 บทเรียนสำคัญ ได้แก่ What is NFT?, NFT Universe you should know, Basic NFT Marketing, How NFT can value up branding และ NFT real use cases for branding and marketing ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บิทคับ อะคาเดมี อาทิ นายปิติภูมิ รักษ์ชูชี หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด และ ดร.ชูศิลป์  เมธีไชยพงศ์ ผู้อํานวยการตลาด บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และผู้อํานวยการบิทคับ อะคาเดมี บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หากเรียนจบหลักสูตรและมีคะแนนการทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป ผู้เรียนจะได้รับใบ Certificate ที่ออกโดย Bitkub Academy และ CU Neuron เพื่อนำไปประกอบแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนต่อไป

"บิทคับ" ผนึก "จุฬาฯ" เปิดหลักสูตร NFT เพิ่มศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

นอกเหนือจากการได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ นิสิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับ Micro-credit เพิ่มเติมอีกด้วย เนื่องจากคอร์สนี้เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม CUVIP หรือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดสหศาสตร์ 0295103 LRNG LIFE การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning for Life) เรียนคอร์ส Online ผ่าน CU Neuron ภายใต้หลักสูตร CUVIP 7 คอร์ส และคอร์ส On-site หรือ Online ผ่านกิจกรรม CUVIP 7 คอร์ส หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมด นิสิตจะได้รับหน่วยกิตจำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับรายวิชานี้ นับว่าเป็นการเรียนที่น่าสนใจและผู้เรียนยังได้วางแผนการเรียนตามความสนใจของตนเองอีกด้วย

โดยในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บิทคับ อะคาเดมี ได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไปจัดบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรและคอร์ส NFT - A New Approach to Marketing Strategy ที่เปิดตัวภายในงาน GenEd Fair 2023 "Designing Your (University) Life Towards Sustainable Lifelong learning with GenEd" ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนิสิตนักศึกษาที่มาเข้าร่วมงานและบุคลากรภายในอย่างล้นหลาม

"บิทคับ" ผนึก "จุฬาฯ" เปิดหลักสูตร NFT เพิ่มศักยภาพ พร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัล

นายสุกฤษฏิ์  พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลทั่วไปในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ บิทคับ อะคาเดมี เข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะอาจารย์และน้องๆ นิสิตนักศึกษา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ CU Neuron และ CUVIP ที่ได้เข้ามาร่วมจัดหลักสูตรกับบิทคับ อะคาเดมี เพื่อสรรสร้างคอร์สที่เป็นประโยชน์กับทุกคน 

"บิทคับ อะคาเดมี มีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายคือ เป็นศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมสร้างคอมมิวนิตี และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน บิทคับ อะคาเดมี และบริษัทในเครือจะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อเสริมสร้างอนาคตของคนในประเทศให้แข็งแรง ยั่งยืน และก้าวตามทันยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน" นายสุกฤษฏิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ โดย คลิกที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitkubacademy และเฟซบุ๊ก โดย คลิกที่นี่