บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบปฏิทินประจำปี 2566 แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบปฏิทินประจำปี 2566 แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินประจำปี 2566 จำนวน 1,500 ชุด แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินประจำปี 2566 จำนวน 1,500 ชุด แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายกองตรี เอกภณ แจ่มใส กรรมการและเหรัญญิก และนายกองตรี ลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี