ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ TCCC CARAVAN มอบความรู้ด้านปุ๋ยและดินให้เยาวชน

ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ TCCC CARAVAN มอบความรู้ด้านปุ๋ยและดินให้เยาวชน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ TCCC CARAVAN เดินหน้ามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน เสริมสร้างทักษะและปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดโครงการ TCCC CARAVAN ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบห้า (สมายะประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อปลูกไม้ประดับ ตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โครงการ TCCC CARAVAN ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใส่ต่อสังคมซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา