เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัลจากเวที HR Asia Award 2022

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัลจากเวที HR Asia Award 2022

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัล จากเวที "HR Asia Award 2022" ด้านองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลฯ ได้รับเกียรติจากนิตยสาร HR Asia ขึ้นรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รวม 2 รางวัล จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับยกย่องให้เป็น "HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022" รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และอีกรางวัล คือ "We Care - HR Asia Most Caring Companies Awards  2022" รางวัลพิเศษด้านการดูแลใส่ใจพนักงานดีเยี่ยม นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือ โรงพยาบาลพญาไท และ เปาโล ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ซึ่งเบื้องหลังของความสำเร็จนี้มาจากบุคลากรทุกคนในองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบันเครือ โรงพยาบาลพญาไท และ เปาโล มีพนักงานกว่า 10,000 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 3.7 ล้านคน ในแต่ละปี

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัลจากเวที HR Asia Award 2022 เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัลจากเวที HR Asia Award 2022 เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คว้า 2 รางวัลจากเวที HR Asia Award 2022