Back to school เปิดเทอมนี้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย วุฒิสภา-สสส. ขับเคลื่อนรณรงค์ยกมือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

Back to school เปิดเทอมนี้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย วุฒิสภา-สสส. ขับเคลื่อนรณรงค์ยกมือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

Back to school เปิดเทอมนี้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย วุฒิสภา-สสส. ขับเคลื่อนรณรงค์ยกมือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

อุบัติเหตุบนทางม้าลายยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมาเป็นเวลานาน สสส.ร่วมกับวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ยกมือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนและเขตชุมชน