บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงานวันสถาปนา 21 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบการดำเนินงาน “บสย. ก้าวสู่ปีที่ 33” ภายใต้แนวคิด จากที่สุด ... สู่บริการใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บสย. นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหาร บสย. โดยมี สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ธนาคารพาณิชย์  กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ TCG Learning Center ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพระธรรมเทศนา โดยพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ คอ บ่า ไหล่ โดย บสย. ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ภายใต้โครงการ CSR  สร้างอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ โดยเปิดให้แขกผู้มีเกียรติและพนักงาน ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กออทิสติก ด้วยศิลปะบำบัด ต่อยอดอาชีพ ผู้บริจาคจะได้รับผลิตภัณฑ์คอลเล็กชัน “บสย. x อาร์ต สตอรี่” ผลงานการวาดของศิลปินอารมณ์ดี น้องออกัสที่ได้ออกแบบลวดลายพิเศษสำหรับ บสย. โดยเฉพาะ เพื่อให้ บสย. นำไปผลิตเป็นของที่ระลึกสุดน่ารัก ได้แก่ สมุดโน้ต กระเป๋าผ้า และกระบอกน้ำ

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่  

 

สำหรับในงานวันสถาปนา บสย. ครั้งนี้ได้รับเงินบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท แบ่งเป็นยอดบริจาคจากหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี 221,000 บาท และ ยอดบริจาคจากการจำหน่ายสินค้า 79,000 บาท  ซึ่ง บสย. ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดให้มูลนิธิออทิสติกไทยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่

บสย. จัดงานวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 จากที่สุด ...สู่บริการใหม่