PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้า 7 รางวัล จากเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

ภายในงานมีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 400 ผลงาน 30 ประเทศ โดย PEA ได้รับรางวัล ดังนี้

1.​รางวัลระดับเหรียญทอง (GOLD MEDAL) และรางวัลพิเศษจาก MACAO INNOVATION AND INVENTION ASSOCIATION เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลงาน เครื่องมือช่วยต่อสายไฟ(LOW VOLTAGE WIRING TOOL) เป็นนวัตกรรมเครื่องมือที่ช่วยดึงและหย่อนสายไฟให้ได้ระดับตามมาตรฐานที่ต้องการ มีลักษณะเป็นรูปตัว U ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในการทำงาน โดยให้ตัวนวัตกรรมหลบออกจากสายไฟ และยังเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถจับปลายสายไฟทั้ง 2 ด้าน เคลื่อนที่เข้าและออกเพื่อดึงสายไฟ โดยใช้ร่วมกับสว่าน บล๊อก ส่วนตัวของนวัตกรรมยังสามารถตั้งไฮดรอลิคบีบหลอดเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานบนเสาไฟ

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

2.​รางวัลระดับเหรียญทอง (GOLD MEDAL)  รางวัลพิเศษ (GOLD AWARD) จาก BRAMUNASTYAITS TEAM ประเทศอินโดนีเซีย และรางวัลพิเศษจาก DUBAI INVENTION SHOW ประเทศดูไบ จากผลงานอุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำ (HRC FUSE TEST) เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำว่าขาดหรือไม่ โดยนำอุปกรณ์ประกอบกับไม้ชักฟิวส์แล้วนำไปแตะกับขาตัวนำทั้งสองด้านของ LT SWITCH เมื่อฟิวส์แรงต่ำปกติ กระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบ ทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงานและเมื่อฟิวส์แรงต่ำขาด กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบทำให้มีไฟกระพริบและมีเสียงเตือนดังขึ้น ทำให้ทราบว่าฟิวส์ในเฟสนั้นขาดและสามารถปลดฟิวส์ลงมาเปลี่ยนได้ทันที โดยอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ทำให้เหมาะสมกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นอย่างมาก

3.​รางวัลระดับเหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และรางวัลพิเศษ (ACE GOLD AWARD) จาก UNIVERSITY OF MALAYSIA  PERLIS ประเทศมาเลเซีย จากผลงาน เครื่องยกของหนักขึ้น-ลงบันได (CRAWLER CART FOR CLIMBING STAIRS WITH AN ELECTRIC MOTOR) เป็นนวัตกรรมที่ช่วยขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก สามารถย้ายของ ขึ้น-ลง บันไดได้ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ล้อตีนตะขาบแบบยางที่ออกแบบมาเพื่อให้ยึดเกาะกับจมูกบันได พร้อมทั้งมีมอเตอร์แกนสไลด์ช่วยปรับสมดุลให้ของที่ยกอยู่ในแกนตั้งฉากกับพื้นโลก

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

PEA คว้า 7 รางวัลนวัตกรรม จาก 3 ผลงาน บนเวทีนานาชาติ “2023 KAOHSIUNG INTERNATIONAL INVENTION AND DESIGN EXPO (KIDE 2023)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ภาพ / ข้อมูล : กองนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า