“ภูมิธรรม” ยกทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานก่อน ครม.สัญจร 3 – 4 ธ.ค.นี้ จัดกิจกรรมขยายโอกาส SME ดันคนตัวเล็กขึ้นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

“ภูมิธรรม” ยกทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานก่อน ครม.สัญจร 3 – 4 ธ.ค.นี้ จัดกิจกรรมขยายโอกาส SME ดันคนตัวเล็กขึ้นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

“ภูมิธรรม” ยกทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานก่อน ครม.สัญจร 3 – 4 ธ.ค.นี้ จัดกิจกรรมขยายโอกาส SME ดันคนตัวเล็กขึ้นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัดในภาคอีสานเขต 10 (หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ อุดรธานี) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์สู่ตลาดโลก เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการท้องถิ่น ในการส่งเสริมการค้าสร้างความเข้มแข็งให้ฐานราก ตามนโยบาย การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เน้นการรดน้ำที่รากดูแลคนตัวเล็ก และบูรณาการการทำงานร่วมกันของพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Thaitrade.com สัญจร ในจังหวัดหนองบัวลำภูและหนองคาย ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 รองรับ ครม.สัญจร ในช่วงวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 โดยการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ SME ซึ่งเป็นคนตัวเล็กในพื้นที่ในการทำธุรกิจออนไลน์ จนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์และขึ้นขายสินค้าได้จริง ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการลงมือปฏิบัติได้ในทันที  ตั้งแต่ การสมัครสมาชิก Thaitrade.com การเขียนคำอธิบายรายละเอียดสินค้า การใช้งานเว็บไซต์และตกแต่งหน้าร้านค้า การเจรจาการค้าออนไลน์ และการถ่ายรูปสินค้า พร้อมการบริการถ่ายรูปสินค้าให้ รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ โดย ทูตพาณิชย์ไทยในเวียงจันทน์ เพื่อให้ SMEs ได้เห็นถึงโอกาส และเข้าใจกลยุทธ์การเจาะตลาด สปป.ลาว

“ภูมิธรรม” ยกทัพพาณิชย์ลงพื้นที่อีสานก่อน ครม.สัญจร 3 – 4 ธ.ค.นี้ จัดกิจกรรมขยายโอกาส SME ดันคนตัวเล็กขึ้นแพลตฟอร์มค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญ บริษัท มงคลเทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าไทยรายสำคัญใน สปป.ลาว เข้าร่วมแนะนำให้ข้อเสนอแนะ และเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ (OBM) กับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในงาน จำนวน 320 ราย (เข้าร่วม ณ ที่จัดงานจำนวน 70 ราย และเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่า 250 ราย) โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจ อยู่ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ของใช้และของตกแต่ง ตลอดจนภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้สามารถสร้างผู้ประกอบการที่พร้อมเจรจาการค้ากับต่างประเทศได้ถึง 53 ราย

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถใช้ประโยชน์จากการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thaitrade.com ไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านและตลาดประเทศเป้าหมายอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดจีนเพราะจะช่วยส่งเสริมและผลักดันตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนไปยังจีนต่อไปได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ นายกฤษฎา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการขยายตลาดของผู้ประกอบการในเขตภาคอีสานตอนบน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการค้าโดยตรงกับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะนำแนวทางส่งเสริมนี้ในการผลักดันและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นคนตัวเล็กในภูมิภาคอื่นต่อไป  ในส่วนภาคอีสาน มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com แล้วกว่า 420 รายและการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 100 ราย ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่กำลังมองหาลู่ทางขยายโอกาสในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ทาง Facebook :  Thaitrade.com และ www.thaitrade.com หรือโทร 1169