"กรมพัฒนาที่ดิน" สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และผักออร์แกนิก ในกลุ่มเกษตรกร

"กรมพัฒนาที่ดิน" สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และผักออร์แกนิก ในกลุ่มเกษตรกร

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG Model ตามแนวทาง บ้านคลองมะละกอ จ.สระแก้ว ต้นแบบ PGS ภาคตะวันออก

พูดถึงเกษตรอินทรีย์ และผักออร์แกนิก ได้รับนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ทั้งตลาดยังเปิดกว้าง และผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นด้วย

"กรมพัฒนาที่ดิน" จึงได้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้หันมาปลูกผักปลอดสารพิษกัน สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยค่ะ

พวกเขาทำได้ยังไง ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ