องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ดิจิทัล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ดิจิทัล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ดิจิทัล

ตำบลป่าหุ่ง มีพื้นที่ประมาณ 210 ตารางกิโลเมตร มี 18 หมู่บ้าน เกิดปัญหาจากภูมิประเทศยากลำบากในการเดินทาง ทำให้ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกับทางราชการ ล่าช้า และต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จังหวัดเชียงราย จึงได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ ดิจิทัล ด้วยแอพพลิเคชั่น E-smart pahung (ป่าหุ่ง) ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความ สะดวก สบาย รวดเร็ว