เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล

จากสถานการณ์น้ำท่วมใน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  ประชาชนได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ได้นำดิจิทัลโซลูชันมาให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หนึ่งในต้นแบบในการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล