“อ่างเก็บน้ำบางพระ” บรรยากาศอย่างชิลล์ จุดเช็คอินใกล้กรุงเทพฯ

“อ่างเก็บน้ำบางพระ” บรรยากาศอย่างชิลล์ จุดเช็คอินใกล้กรุงเทพฯ

“อ่างเก็บน้ำบางพระ” บรรยากาศอย่างชิลล์ จุดเช็คอินใกล้กรุงเทพฯ

“อ่างเก็บน้ำบางพระ”  ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว โดยมีลักษณะอากาศอุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,266 มิลลิเมตร เนื่องจากบริเวณรอบอ่างเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง

ส่วนริมอ่างเก็บน้ำบางพระ จะมีจุดที่มีลักษณะคล้ายชายหาด สามารถลงมาเล่นน้ำได้ หรือแม้แต่ขับรถลงมาได้เลย อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มีร้านอาหารอร่อย ให้เลือกนั่ง  บรรยากาศชิลล์ให้เช็คอินกันเพียบ ใครอิ่มแล้วก็สมารถพักผ่อนหย่อนใจ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก ตกปลา ปั่นจักรยาน พายเรือคายัคชมวิวทิวทัศน์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก สามาถเดินทางไปกลับได้ หรือจะเลือกพักโรงแรมในชลบุรี ตั้งแต่ระดับ 5 ดาว โรงแรมเปิดใหม่ หลายระดับราคาขึ้นอยู่กับความพอใจจะเลือกติดชายทะล หรือมีพูลวิลล่า ใจกลางเมือง วิวทะเล หรือจะเป็นรีสอร์ทสวยๆกลางหุบเขา  เรียกว่าครบ

แต่มาเที่ยวช่วงฤดูแล้ง หลายคนอาจจะเอ๊ะ หรือมีความกังวลใจว่าน้ำจะมีเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภคหรือไม่ ต่อกรณีดังกล่าวนี้

 

“อ่างเก็บน้ำบางพระ” บรรยากาศอย่างชิลล์ จุดเช็คอินใกล้กรุงเทพฯ             

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันภาคตะวันออก ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ตั้งอยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำบางพระ ที่เป็นหนึ่ง ในศูนย์กลางการจ่ายน้ำที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ (East Water) ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระจนเต็มความจุอ่าง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565

หลังจากนั้นได้ใช้น้ำเพื่อผลิตประปาจนปริมาณน้ำลดลงเหลือ 112 ล้าน ลบ.ม. จึงได้ร่วมกันสูบน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตและแม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา มาเติมอ่างเก็บน้ำบางพระ ทำให้มีประมาณน้ำเต็มความจุเป็นครั้งที่ 2 ในปีเดียวกัน นับเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป ทั้งยังเป็นการช่วยสูบบรรเทาอุทกภัยในคลองพระองค์ไชยานุชิตและแม่น้ำบางปะกงอีกทางหนึ่งด้วย

“กรมชลประทานสร้างความมั่นใจให้กับชาวเมืองชลฯ ฤดูแล้งนี้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ หลังอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างฯ พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมการใช้น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

                “อ่างเก็บน้ำบางพระ” เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 117 ล้านลูกบาศก์เมตร จาก ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด  อาทิ นกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นหากมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกในเวลาเดียวกัน การมาเที่ยว “อ่างบางพระ” น่าจะตอบทุกโจทย์ครบถ้วน