NT บริการเครือข่ายเพื่อสังคม

NT บริการเครือข่ายเพื่อสังคม

NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมมากที่สุด

NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมมากที่สุด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมบริการเครือข่ายภาคสังคมให้มีประสิทธิภาพและเน้นที่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงบริการและข้อมูลโดยรวมของ NT เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจและต้องการรู้จักว่า NT คืออะไรและ NT ให้ความสำคัญกับสิ่งใดบ้าง

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) หรือNTคืออะไร

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามของ NT (National Telecom Public Company Limited) เป็นบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจที่เกิดจากการควบกิจการระหว่างองค์กรรัฐวิสาหกิจอย่างบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) และกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) โดย NT ถือเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้การบริการทางด้านโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ต (ISP: Internet Service Provider)


NT ต่างจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)และโทรคมนาคมอื่นๆอย่างไร

NT มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต 5G ที่มีประสิทธิภาพครั้งแรกด้วยคลื่น 26 GHz ยิ่งไปกว่านั้น  NT ยังได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการนำบริการดิจิทัลมาใช้ในองค์กรต่างๆเพื่อยกระดับและพัฒนาสื่อที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ NT ยังมีเป้าหมายในการเสริมความมั่นคงของการสื่อสารของประเทศให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ยั่งยืน


อินเทอร์เน็ตNT เหมาะกับผู้ใช้แบบใด

อินเทอร์เน็ตของNTจะเน้นให้บริการกับหน่วยองค์กรมากกว่าเน็ตบ้านผู้ที่เหมาะกับบริการของ NT เช่น

  • กลุ่มองค์กรธุรกิจ
  • กลุ่มโรงเรียน
  • หน่วยงานภาครัฐ

บริการอินเทอร์เน็ตที่โดดเด่นของ NT มีอะไรบ้าง

 

NT บริการเครือข่ายเพื่อสังคม

บริการเด่นของ NT มี 3 ประเภทด้วยกันได้แก่

เน็ตองค์กร

เน็ตองค์กรคือระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้ในองค์กรธุรกิจหรือเรียกอีกอย่างว่า Corporate Internet ซึ่ง NT เล็งเห็นความสำคัญในส่วนขององค์กรว่าตัวบริการนั้นจะต้องมีการวางระบบที่ดีเพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและถูกติดตั้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้เน็ตองค์กรยังจำเป็นต่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ติดขัด

โดยบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรของ NT หรือ NT SMEs/Business Solution คือบริการที่ครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจเน็ตองค์กรของ NT มีจุดเด่นอยู่ที่ความเสถียรและความปลอดภัย

อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

อินเทอร์เน็ตโรงเรียนหรือEducaion Solution ของ NT นั้นมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 10Gbps ทั้งภายในอาคารเรียนและระหว่างอาคารโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการใช้งานระหว่างกลางวัน

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ของ NT ที่ให้ความสำคัญต่อการให้บริการในโรงเรียนเช่นบริการเก็บข้อมูล SMS แจ้งเตือนผู้ปกครองและบริการให้คำปรึกษารวมถึงบำรุงอุปกรณ์

เน็ตรัฐบาล

เน็ตรัฐบาลหรือ NT Government Solutions ระบบนี้คือระบบการบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่ใช้ในกลุ่มหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาครัฐโดยบริการนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

  • Public service solution คือระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเพื่อรองรับการให้การบริการในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • Federal Goverment/HQ ระบบนี้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานในระดับสูงและต่อเนื่อง อีกทั้งมีระบบการจัดการที่สามารถกำหนดตามแต่ละแผนกของหน่วยงานนั้นๆ ได้พร้อมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลคอยประจำการแต่ละส่วน
  • Local Government ระบบนี้สามารถรองรับการใช้งานของภาครัฐทุกขนาดอีกทั้งเป็นระบบที่สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณ

สรุปเรื่อง NT

NT หรือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้มีความทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไปในเวลาเดียวกัน ด้วยการบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความโดดเด่นและสามารถปรับใช้ในองค์กรได้ในหลากหลายรูปแบบ NT จึงเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร