ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart พร้อมขอบคุณเยาวชนที่ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด คำขวัญพร้อมคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ซึ่งจัดประกวดผ่าน TikTok พร้อมด้วย นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ศิลปิน/Influencers พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม  และสก๊อต ธธรรศ ประทุมวรรณ  ร่วมถึงน้อง ๆเยาวชนผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา กว่า 30 แห่ง พร้อมร่วมงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดประกวดแต่งคำขวัญพร้อมคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมติ๊กต็อก (TikTok) ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kid Be Smart โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้เท่าทันยาเสพติด มีทัศนคติและแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่ามีผู้สมัครประเภทเดี่ยว จำนวน 65 คน เป็นประเภททีม จำนวน 92 ทีม (341 คน) โดยประกาศผลงานผู้ที่เข้ารอบได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  และเชิญน้อง ๆ เยาวชนเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีปิดโครงการ ฯ ในวันที่ 1  ธันวาคม ที่ผ่านมานี้

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้รับรางวัลทุกคน เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองและสถานศึกษา  โดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเป็น 1 ในมาตรการที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญ เพราะหากไม่มีผู้ใช้ยาเสพติดหน้าใหม่ องค์กรอาชญากรไม่สามารถขายยาเสพติดได้ ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเป็นความพยายามที่ต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ และต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยศึกษา เด็กและเยาวชนของเราต้องเรียนรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งอันตราย ที่จะนำไปเรื่องเลวร้ายสู่ชีวิต ไม่เพียงแต่ตัวพวกเขาเองแต่ยังรวมถึงครอบครัว และสังคมของพวกเขาด้วย"  

สามารถติดตามชมผลงานน้อง ๆ เยาวชน ประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด คำขวัญพร้อมคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ได้ที่ช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook ,Twitter, YouTube, Instagram และTiktokภายใต้ชื่อ @youngkidbesmart

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart