“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 20.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษ The Thai Development Award ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce: AMCHAM) โดยเป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีการดำเนินการเพื่อสังคม โดยเฉพาะการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ให้การรับรองในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ผ่านมา

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และชื่นชมสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่มีความพยายามให้ประเทศที่ตั้งธุรกิจมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 ของไทย และเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดนโยบายที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกระทรวงฯ ยังได้ดำเนินโครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction (TVER) และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อเป็นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งได้จัดทำข้อตกลงกับสวิตเซอร์แลนด์ ในการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส เป็นคู่แรกของโลก

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย

“รมว.วราวุธ” มอบรางวัล The Thai Development Award แก่ธุรกิจอเมริกันที่สนับสนุน BCG Model ในประเทศไทย