2 พันธมิตรจับมือร่วมกัน เปิดงาน TEERA Ecosystem Launch

2 พันธมิตรจับมือร่วมกัน เปิดงาน TEERA Ecosystem Launch

2 พันธมิตรจับมือร่วมกันจัดงาน TEERA Ecosystem Launch นำเสนอรายงานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมกัญชาระดับภูมิภาค

ธีร กรุ๊ป บริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมกัญชาและสมุนไพรในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลังพันธมิตรบริษัท Prohibition Partners (UK) บริษัทฯ ด้านข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมกัญชาระดับโลก จัดงาน TEERA Ecosystem Launch ร่วมนำเสนอผลรายงาน Asian Cannabis Report 2022 รายงานที่ให้การยอมรับในระดับสากล มีผู้อ่านทั่วโลกสนใจกว่า 150,000 คน เผยข้อมูลอัปเดตสถานการณ์ของอุตสาหกรรมกัญชาในภูมิภาคเอเชีย ไทย อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และเกาหลี นับเป็นโอกาสที่ดีช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรม กัญชง และ กัญชา ระดับภูมิภาค และระดับโลกสามารถเข้าใจและเข้าถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมกัญชาในตลาดภูมิภาคเอเชีย

นาย นดล ไชยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธีร กรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้จับมือร่วมกับบริษัท Prohibition Partners (UK) เพื่อจัดงาน TEERA Ecosystem Launch ขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะนำเสนอผลรายงานร่วมกันที่เป็น Asian Cannabis Report 2022 เชิง Exclusive report :  Businesss Insights into the Thai Cannabis Market ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านธุรกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ของอุตสาหกรรมกัญชาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศไทย อินเดีย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และเกาหลี ทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย โอกาสทางการค้าและการลงทุน เทรนด์ด้านการบริโภค รวมถึงการพัฒนาและแนวทางในอนาคตของอุตสาหกรรมกัญชา ในภาคพื้นทวีปเอเชีย

2 พันธมิตรจับมือร่วมกัน เปิดงาน TEERA Ecosystem Launch

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ทำ กัญชา อย่างถูกต้องตามกกฎหมาย รวมถึงมีนโยบายครอบคลุมทั้งการนำมาใช้ทางการแพทย์และการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ปี 2565 ที่ผ่านมา จึงทำให้ทั่วโลกต่างจับตามองและให้ความสนใจ ประกอบกับรายงานดังกล่าว เป็นรายงานที่ให้การยอมรับในระดับสากล มีผู้อ่านทั่วโลกสนใจกว่า 150,000 คน นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม กัญชง และ กัญชา ระดับภูมิภาค และระดับโลกสามารถเข้าใจและเข้าถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาในตลาดภูมิภาคเอเชีย

ที่ผ่านมา บริษัท ธีร กรุ๊ป ได้เริ่มต้นวิเคราะห์อุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลกในหมวด "กองทุน" ร่วมกับ บริษัท Prohibition Partners ตั้งแต่ตอนที่กฎหมายในประเทศไทยยังไม่รับรองการปลูกกัญชา ดังนั้น การเปิดตัว ASIAN CANABIS Report นับเป็นผลงานชิ้นที่ 2 ของเอเชีย และเป็นรายงานฉบับแรกที่ทำในรูปแบบ Partnership คือ ร่วมกันเขียนและผลิต จึงถือว่าเป็นรายงานที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย ในแวดวงอุตสาหกรรมกัญชาระดับโลก

2 พันธมิตรจับมือร่วมกัน เปิดงาน TEERA Ecosystem Launch

นอกจากนี้ ยังเป็นรายงานที่จะช่วยทำให้ธุรกิจกัญชา ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย การบริโภค รวมถึงทางการแพทย์และสันทนาการของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากบริษัทมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีขนาดใหญ่ในประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดยุโรป มีความจริงจังกับการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ให้ความสำคัญกับการจะสร้างมาตรฐาน GACP และ EU GMP ที่ครบครันในประเทศไทย ภายใน ปี 2566 - 2567 นี้

 

"ที่ผ่านมานโยบายของบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งการเพาะปลูกสมุนไพรนานาพันธุ์ แต่กลับไม่มีใครมองเห็นมูลค่า จนมาถึงยุคนี้ที่ทางการแพทย์ให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น บริษัทฯ จึงเข้าไปจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาสมุนไพรไทยในด้านของนำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า อาทิ จับมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยผ่านงานวิจัยต่างๆ" นดล กล่าวเสริม

นอกจากนี้ ภายในงาน TEERA Ecosystem Launch ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ยังได้จัดให้มีการเสวนาจากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Safety, Efficacy, Quality และ Community มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 120 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งในไทยและต่างชาติ นักลงทุน สถาบันและองค์กรต่างๆ และสื่อมวลชน

2 พันธมิตรจับมือร่วมกัน เปิดงาน TEERA Ecosystem Launch