ก.ล.ต. จัดงาน “The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar” วันที่ 1-2 พ.ย. นี้

ก.ล.ต. จัดงาน “The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar” วันที่ 1-2 พ.ย. นี้

ก.ล.ต. จัดงาน “The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar” วันที่ 1-2 พ.ย. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar: “Policy Implication for Digital Asset Regulation: A Peek at Global Movements” ในวันที่ 1-2 พ.ย. 64 

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล จากหน่วยงานกำกับดูแล นักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ ทั้งสหรัฐฯ เอเชีย และยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 

วันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 20.00 - 20.50 น. 
•    กล่าวเปิดงาน โดยคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.
•    สัมภาษณ์พิเศษ : แนวทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (U.S. SEC’s Move on Digital Assets) กับคุณ Hester Peirce กรรมการ ก.ล.ต. สหรัฐฯ

วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 13.30 - 15.25 น. 
•    ปาฐกถาพิเศษ “ทางเลือกในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Policy choice for regulating digital asset industry)” โดยศาสตราจารย์ Douglas Arner ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง 
•    เสวนา “โอกาสและความท้าทายของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Opportunities, challenges and barriers of digital asset businesses)” ร่วมเสวนาโดย 
        - คุณ Chia Hock Lai ประธาน (ร่วม) สมาคมบล็อกเชนสิงค์โปร์ (Blockchain Association Singapore) 
        - คุณ Ian Taylor ผู้อำนวยการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสหราชอาณาจักร (CryptoUK) 
        - คุณ HaeBoong Lee หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้ลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท Dunamu จำกัด (Upbit Korea) 
        - ดร. Manuel Meyer และคุณ Christopher Murrer ที่ปรึกษากฎหมาย Baker McKenzie Zurich
     ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

สามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook page สำนักงาน กลต. https://www.facebook.com/sec.or.th/
 

ก.ล.ต. จัดงาน “The 1st SEC Thailand International Digital Asset Webinar” วันที่ 1-2 พ.ย. นี้