เชิญชม 3 งาน นวัตกรรมและโซลูชันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์

เชิญชม 3 งาน นวัตกรรมและโซลูชันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์

เริ่มแล้ววันนี้ กับ 3 งาน Health & Nutrition Asia 2022, VICTAM Asia 2022 และ GRAPAS Asia 2022 รวมนวัตกรรมและโซลูชันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์เต็มรูปแบบ จัดถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้ ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

VICTAM Asia หรือ วิคแทม เอเชีย และ Health & Nutrition Asia หรือเฮลท์ แอนด์ นิวทริชั่น เอเชีย และ GRAPAS Asia หรือกราปาส เอเชีย เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2565 คณะผู้จัดงาน VICTAM International และ VIV Worldwide พร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเข้าชมงาน พิเศษด้วยการจัดงานแสดงสินค้าพร้อมกันถึง 3 งานในครั้งเดียว พร้อมเป็นเวทีเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการมากกว่า 400 ราย ร่วมกันนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ในด้านอาหารสัตว์ โภชนาการสัตว์ ส่วนประกอบยาสำหรับสัตว์ เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์สมัยใหม่ ฯลฯ จากแบรนด์ระดับโลก

ตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม ของการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจแบบ B2B นี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายอันจะช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ผู้ซื้อและนักลงทุนสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร นำเสนอบนพื้นที่ 2 ฮอลล์ แสดงสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีมาจัดแสดง และพื้นที่กว้างขวางพร้อมรองรับผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศ งานแสดงสินค้าเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งสำหรับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนตลาดและพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้งผ่านนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ เป็นเสมือนสถานที่ที่รวมเอาผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกันมาพบปะเจรจา และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงธุรกิจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ การรับฟังองค์ความรู้ใหม่ผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรับเชิญที่พร้อมมาแบ่งปันความรู้ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ การเชื่อมต่อกันพาร์ทเนอร์ใหม่และการขยายเครือขายทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับภูมิภาคเอเชียผ่านการจัดงานแสดงสินค้าครั้งนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน VICTAM ASIA และ Health and Nutrition Asia 2022 ว่า ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจ โดยรวมของทุกประเทศ ประเทศไทย สามารถต้องรับมือกับปัญหานี้ โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค Covid และภาคการผลิตอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ เพื่อการบริโภคเมื่อความการบริโภคอาหารสัตว์ โปรตีน ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงไม่เพียงแต่คุณค่าอาหารเท่านั้น แต่ยังต้องกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วย

จากความต้องการของอาหารสัตว์ที่เพิ่มขั้นในปี 2020 ประเทศไทย ครองตลาดอาหารสัตว์อยู่ที่ 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะสามารถครองได้ถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีอัตราเติบโตที่ 4.2 อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือในระยะสั้น CAGR : Compound Annual Growth Rate โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ ประเทศไทย มีการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งการกลยุทธ์การพัฒนาและการขยายการลงทุน ความร่วมมือธุรกิจรวมทั้งการตลาด Mergers and Partnerships

ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเห็นชอบในโครงการตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Action Plan) ปี 2019 – 2027 ด้วยงบประมาณ 183 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามโครงการรัฐบาลไทย พร้อมให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการทุกระดับ ในส่วนของภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้สนับสนุนการดำเนินการ อีกประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อการขับเคลื่อน ผลักดันประเทศไทย ไปสู่ศูนย์กลางการแปรรูปอาหาร ในอาเซียน และเป็น 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกอาหารของโลกในปี 2027 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายหลักในการยกระดับ การแปรรูปอาหาร ได้แก่ ข้าว พืชผัก ผลไม้ อาหารสัตว์ เพื่อการปศุสัตว์ และการประมง

นายชยานนท์ กฤตยาเชวง อุปนายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่ใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนื้อหมูรายที่ใหญ่ระดับโลก โดยมีประเทศจีน เป็นตลาดที่ใหญ่สำหรับผู้ผลิตเนื้อหมู รองลงมาคือ เวียดนาม ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ในขณะที่ตลาดการผลิตสัตว์ปีก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ระดับการผลิตระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่สูงมากขึ้น และส่วนแบ่งจากความต้องการของร้านอาหาร

เชิญชม 3 งาน นวัตกรรมและโซลูชันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์

VICTAM Asia และ Health & Nutrition Asia 2022 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันทรงพลังซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของสองผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ส่งผลให้เกิดการร่วมมือที่ทรงประสิทธิภาพ รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายมานำเสนอและเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าชมงาน ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์หลักของ สสปน. ที่นำไปสู่ ROE หรือ Return on Everything อันเป็นผลตอบแทนทางธุรกิจของผู้จัดงาน ตลอดจนผลประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศไทย และผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจระดับประเทศ” นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าว

ภายในงานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่

  • นายอลงกรณ์ พลบุตร ​ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • นางนิชาภา ยศวีร์ ​​รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ
  • นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ​อุปนายก สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
  • นาง Birgit Horn ​​ผู้อำนวยการ วิฟ เวิร์ดไวด์ บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป
  • นางสาวปนัดดา ก๋งม้า ​ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเกษตร-ปศุสัตว์ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
  • มร. Zhenja Antochim​ ผู้จัดการโครงการ อาวุโส บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป
  • มร. Joris Kaanen ​​กรรมการบริหาร บริษัท วิคแทม อินเตอร์เนชัลแนล
  • มร. Sebas Van Ende ​ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิคแทม อินเตอร์เนชัลแนล
  • นายภูษิต ศศิธรานนท์ ​กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด

Health & Nutrition Asia 2022 จัดขึ้นพร้อมกับงาน VICTAM Asia 2022 และ GRAPAS Asia 2022 เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ 9-10 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. (ตลอด 3 วัน)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ 

บริการสุดพิเศษ สำหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ทางผู้จัดฯ จัดเตรียมรถรับส่งฟรี จากสถานีรถไฟฟ้า หมอชิต หรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สวนจตุจักร ส่งถึงหน้าฮอลล์แสดงสินค้า ณ อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน นี้ ตรวจสอบตารางเดินรถและนัดหมายได้ ที่นี่ และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้โดย คลิก และ คลิก