เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เรามักมองข้ามวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด จนอาจประมาทสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับข้อมูลในการใช้ไฟฟ้าถูกต้อง ก็จะมีแนวทางในการตรวจสอบ ป้องกัน และวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงดำเนินโครงการเซฟไทย  มีเป้าหมายในการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด โดยจัดทำแหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และ รวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยในปี 2565 มีช่องทางดังนี้
Facebook : fb.me/SAFESAVETHAI
Instagram : instagram.com/safesavethai.official
Twitter : https://twitter.com/safesavethai
เว็บไซต์ : เซฟไทย.com หรือ www.safesavethai.com

ข้อมูล : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เปิดแล้ว เซฟไทย.com ของโครงการเซฟไทย แหล่งข้อมูล การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และประหยัด จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)