กฟน. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021

กฟน. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงาน บริการผ่าน Mobile Application (MEA Smart Life) และบริการค้นหาจุดชาร์จรถไฟฟ้า และสั่งจองหัวชาร์จแบบเรียลไทม์ผ่าน MEA EV Application " 

กฟน. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021

กฟน. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021