PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ยิมสนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 17 เพื่อให้เยาวชนได้มีมาตรฐานการเล่นวอลเลย์บอลในระดับขั้นสูง อีกทั้งเพื่อค้นหาเยาวชนก้าวไปสู่ตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต ผลการแข่งขัน มีดังนี้

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

ชนะเลิศ 
ทีมชาย ได้แก่  โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพฯ
ทีมหญิง ได้แก่  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
ทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศอันดับ 2 (ครองร่วมกัน)
ทีมชายได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ทีมหญิงได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จังหวัดสงขลา และ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

PEA ปิดวอลเลย์บอลเยาวชน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564