บีจีซี ส่งมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ในโครงการ Helping Hands For Thai

บีจีซี ส่งมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ในโครงการ Helping Hands For Thai

บีจีซี ส่งมอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ Helping Hands For Thai

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเยียวยาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เดินหน้าสานต่อโครงการ Helping Hands For Thai ส่งมอบของใช้จำเป็นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นางสาวรัตนา อ้อมวาปี เจ้าหน้าที่ธุรการ และนางสาวโฉมยง ทองหลาง เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) จ.กรุงเทพมหานคร