“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark

“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark

“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นมาตรฐานเดียวในไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก 

PTG ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จากกรมการขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งไทยให้มีศักยภาพ ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ร่วมสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจในเครือ ทั้งร้านสะดวกซื้อ Max Mart ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ออโต้แบคส์ ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากญี่ปุ่น และจุดบริการพักรถลูกค้า (PT Max Camp) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้คอยบริการอย่างพร้อมสรรพ เช่น เตียงพักผ่อน ห้องอาบน้ำ เครื่องซักผ้า และอื่นๆ สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก พร้อมจัดพื้นที่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ได้จอดพักพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัย นับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ PT Max Camp จัดเตรียมไว้บริการสำหรับกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ PTG ได้รับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก จากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ PTG จะมอบสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ Q Mark ที่ใช้สินค้าหรือบริการในกลุ่ม PTG เช่น มอบส่วนลดน้ำมันพิเศษ เมื่อเติมน้ำมัน ที่สถานีบริการสถานีน้ำมัน PT และเข้าใช้พื้นที่ PT Max Camp ผ่านบัตร PT Max Card Corporate รวม 42 สาขาทั่วประเทศ ช่วยลดต้นทุนให้กับกับผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นคู่ค้าของ PTG ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรม เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่ง ควบคุมต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

“PTG มุ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการการที่มีคุณภาพในทุกมิติ ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark โดยบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการขององค์กร แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน” นายรังสรรค์ กล่าว

“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในภาคการขนส่งสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จำนวน 411 ราย โดยกรมการขนส่งทางบก จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark รวมถึงสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark

“PTG” คว้ามาตรฐาน Q Mark