"เด็กปฐมวัย" เรียนรู้อะไร? ในหลักสูตร Early Years ของ "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ"

"เด็กปฐมวัย" เรียนรู้อะไร? ในหลักสูตร Early Years ของ "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ"

การเรียนรู้ของ "เด็กปฐมวัย" ระดับ Early Years มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นฐานการศึกษาต่อไปในอนาคต "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ" จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมั่นใจ และเป็นคนดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง

นักเรียนระดับ Early Year ของ โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษและจากทั่วโลก การเรียนรู้ของเด็กระดับ Early Years มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นฐานการศึกษาต่อไปในอนาคต

เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ทำให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมั่นใจ และปลูกฝังความมีเมตตา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีที่สุดในแบบฉบับของตนเองได้


"เด็กปฐมวัย" เรียนรู้อะไร? ในหลักสูตร Early Years ของ "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ"

ที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เราใช้หลักสูตร British Early Years Foundation Stage (FYFS) และสอนบทเรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรของอังกฤษ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีนกลาง วิชาพละ ว่ายน้ำ ดนตรี ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ นักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการเรียนรู้ และรูปแบบ ในระดับที่แตกต่างกัน เราจึงปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน

เรานำปรัชญา Reggio Emilia และ Curiosity Approach มาผสมผสานกับการเรียนการสอน แนวการเรียนนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ กระตุ้นความอยากรู้และการสำรวจของเด็กๆ ห้องเรียนและพื้นที่ส่วนกลางมีการออกแบบทางสถาปนิกให้อบอุ่น สะดวกสบายและสงบ เพื่อให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ครูของเราได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทำให้การตกแต่งแวดล้อมไปด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ เปลือกหอย เครื่องดนตรีจากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ

ที่ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพมากมายไม่สิ้นสุด หากได้รับการกระตุ้น การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน

"เด็กปฐมวัย" เรียนรู้อะไร? ในหลักสูตร Early Years ของ "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ"
 

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดสอนในปี 2559 บนพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งอยู่ ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ ใช้เวลาเดินทางจากใจกลางกรุงเทพฯ เพียง 20 นาที สอนโดยหลักสูตรอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 2-18 ปี

ในปีที่ผ่านมานักเรียนชั้น Year 13 รุ่นแรก ของโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้สร้างผลงานความสำเร็จทางวิชาการ โดยสามารถทำคะแนนสอบ A level ได้เกรด A* หรือ A สูงถึง 97% ในหลากหลายวิชา ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในประเทศไทย ของปีการศึกษา 2563-2564

ผลสอบที่โดดเด่นเหล่านี้สอดคล้องกับความสำเร็จของโรงเรียนในเครือไบรท์ตัน คอลเลจ ทั่วโลก โดยเฉพาะ ไบรท์ตัน ประเทศอังกฤษที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาอันดับหนึ่งของอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จากการที่นักเรียนสามารถทำผลสอบได้ระดับดีมาก และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งศตวรรษของประเทศอังกฤษโดยหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ประจำปีนี้

"เด็กปฐมวัย" เรียนรู้อะไร? ในหลักสูตร Early Years ของ "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ"

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุ 2-5 ปี เข้าร่วมงาน Early Years Open House วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 09:00 น. พร้อมสัมผัสถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มากจนเกินไปทำให้เราดูแลนักเรียนทุกคนได้ทั่วถึง

หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มลิ้งก์นี้ 
https://forms.gle/piRurGK8CWRp2ri7A

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
อีเมล์: [email protected]
Line @brightoncollegebkk
Tel: +66 (2) 136 7898   
Mobile: +66 (0) 89 009 1111
www.brightoncollege.ac.th