บีจี เร่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ. ลำลูกกา

บีจี เร่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ. ลำลูกกา

บีจี เร่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ลำลูกกา

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) ดำเนินงานตามเจตนารมย์ที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ Helping Hands For Heroes บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด–19 มูลค่า 400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อนึ่ง โครงการ Helping Hands For Heroes ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพใช้อย่างเพียงพอสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันทวงที