"กสศ" เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

"กสศ" เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

"กสศ" เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ช่องทางรับสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง  
๑) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ในวันเวลาทำการ)
๒) สมัครผ่าน Email: [email protected] (สมัครได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกินวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น.)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.eef.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๖๗ ๔๔๐๔ ในกรณีมีผู้สมัครมีจำนวนน้อยราย หรือเหตุอื่นใดคณะอนุกรรมการสรรหาฯ อาจขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครได้ตามที่เห็นสมควร

 

"กสศ" เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา