รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี คมชัดลึก

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ปี คมชัดลึก

คุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด  เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานครบรอบ 20  ปี คมชัดลึก  โดยมี คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ และ คุณรณชัย หาญสุวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้

 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยคุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารการตลาด  เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานครบรอบ 20  ปี คมชัดลึก  โดยมี คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ และ คุณรณชัย หาญสุวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ 1  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564