กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน วงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. ติดตามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ได้ทาง www.thaimediafund.or.th 

สแกน QR Code เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือ เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th  หรือ โทรศัพท์ 02-273-0116-9

อ่านประกาศ https://www.thaimediafund.or.th/download/announce-child64/ 
https://www.facebook.com/440922192749151/posts/1922805167894172/

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564