TOA มอบรถตู้สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย

TOA มอบรถตู้สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรถตู้ จำนวน 1 คัน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

 

 

 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรถตู้ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,415,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูรังต์

TOA มอบรถตู้สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย