'มูลนิธิสะพานบุญ' หนุนโครงการวัคซีน 'จุฬาฯ – ใบยา'

'มูลนิธิสะพานบุญ' หนุนโครงการวัคซีน 'จุฬาฯ – ใบยา'

มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เป็นกำลังใจให้นักวิจัยไทยที่กำลังสู้ไม่หยุด เร่งวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อคนไทยอีกนับล้าน

คุณวิลาสินี นฤปกรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสะพานบุญ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เป็นกำลังใจให้นักวิจัยไทยที่กำลังสู้ไม่หยุด เร่งวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อคนไทยอีกนับล้าน โดยมีคุณอรัญญา ตริยานนท์ รองประธานกรรมการ, คุณปุณยวีร์ เนาวรัตน์พงษ์ เลขานุการมูลนิธิสะพานบุญ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ร่วมในพิธี ด้วยที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์