Double A Care ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

 Double A Care ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

มอบชุดผลิตภัณฑ์ Double A Care จำนวน 400 ชุด ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% สำหรับทำความสะอาดมือแบบพกพา เพื่อบรรจุในถุงยังชีพ

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชน ผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์ Double A Care จำนวน 400 ชุด ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% สำหรับทำความสะอาดมือแบบพกพา เพื่อบรรจุในถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และผู้ที่ขาดแคลนในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมดูแลห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัย และยืนเคียงข้างฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน