แอปฯ เหรียญเงินนวัตกรรมเรียนสนุก ห้องภาษาอังกฤษระดับโลก

แอปฯ เหรียญเงินนวัตกรรมเรียนสนุก ห้องภาษาอังกฤษระดับโลก

“MALLO” แอปพลิเคชันรวมสารพัดแอปฯ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มลบได้ตามอำเภอใจ ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคดิจิทัลที่ต้องการกำหนดแผนการเรียนด้วยตนเอง

 

“MALLO” แอปพลิเคชันรวมสารพัดแอปฯ เรียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มลบได้ตามอำเภอใจ ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคดิจิทัลที่ต้องการกำหนดแผนการเรียนด้วยตนเอง พร้อมรับรองความสนุกด้วยรางวัลเหรียญเงินจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ ไต้หวัน 2020 Kaohsiung International Invention and Design Expo

ผลวิจัยกว่าสองปีจากการเก็บข้อมูลครูและนักเรียนมัธยมฯ ปลายทั่วประเทศร่วม 1,500 คน (สนับสนุนโดย สกสว.) ระบุชัดว่ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อีกต่อไป ครูและนักเรียนในวันนี้ต้องการออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MALLO (Mobile Assisted Language Learning Open Resources) เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่

MALLO เป็นแอปพลิเคชันพอร์ทัลที่เปรียบเสมือนประตูเปิดสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเลือกแอปฯ มาบรรจุในรายการโปรดของตนจาก CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นแหล่งรวมแอปฯ มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

MALLO เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้หลักการของเกม และการให้รางวัล ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกเหมือนได้เล่นเกมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์จากแหล่งการเรียนรู้แบบเปิด (Open Resources) เป้าหมายสำคัญคือการสะสมความสำเร็จในแฟ้มงาน (E-Portfolio) โดยจะต้องผ่าน 4 สถานะ จากไข่ไปสู่ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อในที่สุด ผู้เรียนจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญบรอนซ์ เหรียญเงินและทอง ซึ่งถ้า

เทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนเร็ว การเรียนด้วยตนเองจึงสำคัญ ระยะเวลาเรียน 50 นาที ถึง 3 ชั่วโมงที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยย่อมไม่พอ ขณะที่ผู้เรียนแต่ละคนก็มีพื้นฐานหรือศักยภาพการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะด้านภาษาได้ด้วยตนเองดังเช่น MALLO แอปฯ ภาษาอังกฤษเรียนสนุก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้สนใจสามารถค้นหาและดาวน์โหลดแอปฯ MALLO ได้แล้ว ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS