งานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.00-16.15 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยจับมือร่วมกับทีเซลส์และเครือข่ายพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี ครั้งที่ 2

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร และเครือข่ายพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ สารพฤกษเคมี โพรไบโอติกส์ และจุลินทรีย์ในลำไส้ เพื่อสุขภาพและโภชนาการในมนุษย์” (Phytochemicals, Probiotics and Gut microbiotia for Human Health and Nutrition) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.00-16.15 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

  • สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม : nutritionthailand.org
  • สอบถามได้ที่ : 02 612 0860 และ 083 604 3117
  • E-mail : [email protected]